Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 32 / juli 2020

Sloterdijk, juli 2020

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

Klankbord

Al geruime tijd was vocht-doorslag in de muur achter de kansel een groot probleem. Het omringende stucwerk kwam met regelmaat los en er ontstond langzaam steeds meer schade aan het eikenhouten klankbord.

Omdat er nu enige tijd geen evenementen plaats mochten vinden in de Petruskerk zijn de werkzaamheden aan het klankbord, die voor de zomermaanden gepland waren, naar voren gehaald en afgerond door Erik Turkenburg Meubelrestauratie.

Het gehele klankbord is gedemonteerd. Geen dag te vroeg overigens, want de ankers waarmee het vastzat in de muur waren bijna geheel vergaan door corrosie. Na demontage is het object gedocumenteerd. Aan de achterkant was de geschiedenis van het object mooi zichtbaar. Het klankbord dateert uit de 17e eeuw, maar er zijn ook sporen van latere aanpassingen en reparaties te zien.

De gehele constructie is uit elkaar gehaald en waar nodig gerestaureerd. Alle losse delen zijn terug geplaatst en enkele ontbrekende stukjes houtsnijwerk zijn weer bij gemaakt. De afwerking met boenwas is grondig verzorgd en uitgepoetst.

Aan de achterzijde van het klankbord is een roestvast stalen constructie gemaakt, die het geheel vlak moet houden na montage tegen de vochtige wand. Bij de montage is gekozen om het klankbord 5 cm van de muur af te plaatsen om te zorgen dat de achterliggende muur zijn vocht kwijt kan en de invloed op het gerestaureerde klankbord in de toekomst gering blijft. Tevens is de hele kap schoongemaakt en afgenomen. Losse onderdelen zijn aan de kansel weer toegevoegd en alle delen zijn stofvrij gemaakt.

In deze moeilijke tijd veroorzaakt door het Covid-19 virus, kwam als een zegen van boven een donatie van mevrouw D. Wijhenke, die haar hele leven lang bij de Petruskerk betrokken was en zelfs na haar overlijden voor de kerk heeft gezorgd. Wij zullen haar gedenken met een naamsvermelding op het klankbord.

Steiger

Omdat voor deze klus een flinke steiger gehuurd moest worden, is aansluitend het jaarlijkse onderhoud aan het stucwerk in de kerk gedaan. Tevens zijn de vluchtwegverlichtings- armaturen en de alarmdetectoren op de balken vernieuwd. Deze waren aan vervanging toe.

Alle werkzaamheden, zoals in het vorige rondschrijven beschreven zijn, zijn wegens Covid-19 uitgesteld. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de gemeente Amsterdam aan de toren. Wij hoorden zelfs dat de werkzaamheden aan de toren in 2021 pas uitgevoerd gaan worden. De toestand van de toren loopt zienderogen achteruit. Dit hebben wij ook gemeld aan de betrokken instanties.

Kerkhof

Op 4, 11 en 19 juni hebben wij 17 graven opgehoogd en/of rechtgezet. Er moeten nog twee graven gedaan worden. Er is 4 m³ zand aan het kerkhof toegevoegd. Alles ligt er weer verzorgd bij. Een grafgerechtigde heeft niet meegedaan met deze actie, deze moet dus nu zelf regelen. De eigenaar van een grafmonument blijft zelf verantwoordelijk voor het monument. Bij schade aan derden worden de kosten verhaald!

Alle lantaarnpalen en Amsterdammertjes op en naast de Petruskerk zijn door het schilderbedrijf Elève van een nieuwe laag verf voorzien. Ze glimmen je tegemoet. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een subsidie toegezegd. Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

Vrijwilligersdag

Kerkhofdag, zaterdag 6 juni 2020.

Het Weekend van de Begraafplaats is door het LOB afgelast en verschoven naar 28-29-30 mei 2021 met hetzelfde onderwerp: Vol Liefde. Wij hebben Annette Bleeker benaderd, zij gaat een fototentoonstelling opzetten voor deze dagen. Meer informatie volgt hierover in de maand januari 2021. Onze kerkhofdag wordt dan 29 mei 2021. Deze datum kunt u vast noteren. In de ochtend kunt u dan op het kerkhof meewerken of aan uw eigen graf werken.

Op zaterdag 6 juni jl. zijn de volgende personen geweest: Piet, Jan-Willem, Peter, Wim, Erik en ondergetekende. Er was die dag weinig opkomst, dit zal waarschijnlijk door het Covid virus komen. Wij hebben allemaal los van elkaar op het kerkhof kunnen werken. De richtlijnen van het RIVM zijn volledig opgevolgd.

Overleden

Dhr. F. Stokman, urn bijzetting op 1 februari 2020 in Tombe Zuid 2, oud 59 jaar.
Dhr. G. Vlug, bijzetting op 3 maart 2020 in Bosje 95 t/m 97, oud 94 jaar.
Dhr. H.P. Oskam, begraven op 27 maart 2020 in Bovenhofje 41, oud 89 jaar.
Dhr. C.A. Buijs, begraven op 2 april 2020 in Bovenhofje 64A, oud 78 jaar.
Dhr. D. van den Broek, bijgezet op 11 april 2020 in Tombe Noord 3, oud 96 jaar.

De heer D. van den Broek was een donateur van het eerste uur, zowel in woord als in daad.

In moeilijke situaties in het begin van mijn voorzitterschap heeft hij de stichting met gedegen raad ondersteund! Een van de belangrijkste uitspraken was: “Jongen, strijden om een koe, kost een koe”. Deze uitspraak heb ik mij zeer ter harte genomen. Overleg en luisteren leveren op den duur veel meer rendement op.

De ondersteuning was ook altijd heel doelgericht. In de eerste jaren hadden wij heel weinig. Vooral na de restauratie van de kerk in 1992 hebben wij een receptie gehad waar de producten door Dirk werden aangeleverd. Bij verdere restauraties konden wij altijd op financiële ondersteuning rekenen naast de jaarlijkse bijdrage.

Bij de aanschaf van de zonnepanelen heeft dhr. D. van den Broek de volledige rekening op zich genomen. Een man met visie is van ons heengegaan, maar brengt na zijn dood nog steeds licht, warmte en energie in onze kerk en stichting. Wij zullen “ome Dirk” missen in alle opzichten.

Mevr. T. Landman-Beemsterboer, begraven op 22 juni 2020 in Bosje 54B, oud 94 jaar.
Dhr. A.H. van der Velde, urn bijzetting op 5 juli 2020 in Bosje 60B, oud 80 jaar.

Tevens ontvingen wij het bericht, dat dhr. C. Rijnsburger is overleden op 26 maart 2020 in de leeftijd van 85 jaar. Zijn urn zal in betere tijden worden bijgezet in Bosje 40A. Hij was een goede, hard werkende vrijwilliger op onze “schoffeldagen”. Wij zullen hem missen.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Duurzaamheid

Op 12 mei jl. zijn er 13 zonnepanelen geplaatst op de werkschuur. Op deze dag zijn in de kerk alle leidingen en omvormer geplaatst. Wij hoopten via een lift aan de achtermuur de zonnepanelen met materiaal op het dak te zetten. Dit was helaas te steil volgens de uitvoerder.

Goede raad was duur. Zeker toen wij op 3 juni een torenhijskraan op de dijk moesten plaatsen. Een spectaculair gezicht, waarvoor de hele dijk een aantal uren was geblokkeerd. Binnen 1,5 uur lag alles op de kerk en kon de kraan vertrekken. Op deze dag zijn er 27 zonnepanelen op het platte dak van de kerk geplaatst. Niemand kan het zien, alleen als u langzaam over de A10 rijdt, kunt u er iets van zien.

Wij zien des te meer op de elektrameter, die enorm veel kWh terugdraait. Op 15 juli jl. zijn er slimme meters geplaatst. De vergunningaanvraag voor de binnen voorzetramen is al een geruime tijd geleden aangevraagd. Tot onze schrik werd er meegedeeld dat er legeskosten over betaald moeten worden.

Wij hebben ons tot mevr. J. Roling en dhr. B. van Beek gericht, deze personen werken voor de gemeente voor duurzaamheid en gasvrij Amsterdam. Zij zijn aan het bekijken of er een 3 mogelijkheid is om subsidie te verkrijgen voor het bedrag van € 1.686,13. Het is natuurlijk heel vreemd dat je meewerkt aan energie neutraal/duurzaamheid en dan ook nog extra belast wordt.

Financiën

Vergeet u uw donatie voor 2020 niet! U ziet wat wij er mee doen. De inkomsten van verhuur zijn in 2020 door het Covid virus minimaal. De meeste boekingen zijn doorgeschoven naar 2021 of geannuleerd.

Archief Petruskerk

Van de heer P. Riemer ontvingen wij het boekje “Campagne restauratie ambachten”, waarin een foto van de restauratie van het dak van de Petruskerk staat. Tevens een artikel over het mooiste straatje van Amsterdam in het Parool van 9 februari 2007.

Van mevrouw H. de Haan-Stolp ontvingen wij een rouwcirculaire van mevrouw N. Weglage-Bakker uit 1944 met een foto van haar.

Van de familie Kuiper ontvingen wij verschillende uitgaven van de Stichting, w.o. Sloterdijk kan nog net gered worden. Ook een aantal oude ansichtkaarten w.o. het interieur van de Petruskerk. Ten slotte twee uitgaven van Ons Amsterdam van 1967 en 1991, een aantal kerstkaarten en krantenartikelen over de Petruskerk.

Van de familie G. Vlug ontvingen wij een verhuisdoos vol met o.a.: Beschrijving en conditiën veiling wegens sterfgeval van den Weledelen heer J. Jonkers betreffende: Boerenhofsteden genaamd “Meer en Vaart” en “Braak en Bosch” op maandag 22-10-1906.

Rouwkaarten/geboortekaartjes verschillende Sloterdijkse families.

Foto's C.J.M.V. en “Sursum Corda” liturgie dankdienst. Brief met verzoek Petruskerk om Ds. J.W.P. Le Roy te behouden voor Sloterdijk.

Uitgave kinderkerk kerstcadeaus Sloterdijk en vele persoonlijke herinneringen/bezittingen aan Sloterdijk.

Van de heer en mevrouw C. Kranstauber:
Krantenknipsels uit de jaren 1960/1970.
Rede uitgesproken door Ds. J.W.P. le Roy d.d. 26 februari 1922.
Uitgave Buizenpost uitgegeven door de Telegraaf december 1976.
Uitgave Gegevekens januari 1986.
Foto's van het oude dorp Sloterdijk.
Persoonlijke correspondentie over/met personen te Sloterdijk.

Van de familie E. Landman-van Beem ontvingen wij de stamreeks van Jannetje van Beem 15 juni 1919 tot 24 juni 2009 en de stamreeks van Jeanette Juriana van Beem 15 april 1953. Geschiedkundig materiaal die niet in ons archief passen, zijn aangeboden aan de kerk van Sloten en het Stadsarchief van Amsterdam.

Wij danken ieder voor hun bijdrage aan ons archief. Komt u zelf nog wat tegen in uw kasten, dan horen wij dat graag.

OPEN MONUMENTENDAGEN op Zaterdag 12 en Zondag 13 september 2020, van 10:00-16:00 uur

Door de Covid-19 zullen de Monumentendagen er dit jaar anders uitzien. Het onderwerp: Elk monument een leermonument wordt door Monumentenzorg Amsterdam alleen gebruikt voor 9 panden in de binnenstad. De Petruskerk hoorde daar niet bij vond men! Aangezien wij met de Petruskerk druk bezig zijn met verduurzamen hebben wij daarom besloten om een tentoonstelling te houden over Duurzaamheid met Vattenfall en Archivolt Architecten.

De tentoonstelling wordt conform de RIVM regels opgesteld. U komt door de voordeur naar binnen en volgt de tentoonstelling, zodat u door de achterdeur de kerk weer verlaat. Bij mooi weer zullen wij buiten tafels neer zetten, zodat u daar een consumptie kunt gebruiken. Helaas kunnen wij dit jaar geen koffie met gebak serveren. Ook de reünie zal bij mooi buiten gehouden kunnen worden. Als het regent is hier helaas geen mogelijkheid voor gezien de 1,5 meter afstand tussen een ieder.

Petruskerk wordt verduurzaamd tentoonstelling Archivolt Architecten B.V.:

De oudste kerk van Amsterdam wordt verduurzaamd, enerzijds om het comfort voor de gasten te verhogen, maar anderzijds ook om de energielast te verlagen. Mede dankzij subsidies vanuit de Provincie Noord-Holland zijn de eerste stappen in deze verduurzaming is om de ramen aan de binnenzijde te voorzien van achterzetramen.

Deze zullen samen met de bestaande ramen als dubbel glas functioneren. De achterzetramen worden aan de binnenzijde worden geplaatst om het beeld van buitenaf niet te verstoren. De nieuwe ramen zijn zodanig ontworpen dat het uiterlijk van de ramen voor het zicht vanuit de kerk zoveel als mogelijk gelijk blijft. Naast het verbeteren van isolatiewaarden van het gebouw, is het dak inmiddels voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektra.

Een laatste stap is momenteel nog in onderzoek. De gedachte is om op termijn de oude CV-ketels te vervangen door warmtepompen met een koude- warmteopslag in de bodem. Hiermee zullen de stookkosten aanzienlijk worden verlaagd, en liefst geheel wegvallen, door gebruik te maken van de aardwarmte op 150-200m diepte.

Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september zal de kerk in het teken staan van verduurzaming. Naast archivolt architecten over de verduurzaming van de kerk en monumenten, zal Vattenfall (voorheen NUON) middels displays meer vertellen over het warmtenet dat de gemeente de komende 20 jaar over de stad wil aanleggen.

Tentoonstelling aanleg Vattenval warmteleidingen in het Westerpark

Vattenfall is sinds maart jl. bezig met het aanleggen van warmteleidingen vanaf het bestaande stadswarmtenet ter hoogte van de Arlandaweg bij station Sloterdijk naar het GWL-terrein aan de Waterkeringweg, een tracé van zon 2 kilometer. Deze nieuwe warmteleidingen gaan straks de woningen van het Westerpark West en GWL-terrein van duurzame stadswarmte voorzien.'

Met de aanleg van dit tracé bereikt Vattenfall een bijzondere mijlpaal, namelijk het leveren van de eerste duurzame stadswarmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) binnen de ring in Amsterdam-West. Om binnen de ring te komen is gebruik gemaakt van een zogenaamde sleufloze techniek, genaamd horizontaal gestuurd boren.

Door het maken van boringen hoeft de grond niet over de volledige lengte open gegraven te worden. De boringen zijn van Sloterdijk, onder de A10 door, naar het Brettenpad in het westen van het Westerpark gemaakt. De warmteleidingen zijn hier verder onder het Brettenpad gelegd richting het GWL-terrein. Tijdens de tentoonstelling zijn foto's te zien van de aanleg van de warmteleidingen en uitleg over hoe stadswarmte werkt.

Kerstconcert 20 december 2020

Indien de regelgeving van het RIVM het toelaat willen wij op zondag 20 december a.s. wederom een kerstconcert houden. Meer hierover komt in onze volgende nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

 

Gedenkstenen in de hal van de Petruskerk:

Van de familie C. Draijer ontvingen wij in 2018 een gedenksteen uit de boerderij Ons Genoegen. Deze gedenksteen vertelt over de oprichting van de boerderij. Deze steen is meerdere malen aangeboden aan de huidige uitbaters van de buurtboerderij, maar deze hebben geen interesse hiervoor getoond. Om de steen niet verloren te laten gaan, is deze steen in de hal bij de andere gedenkstenen ingemetseld.

Tevens hebben wij een gedenksteen geplaatst die ooit door het personeel van de Patria koekjesfabriek was geschonken aan een grafgerechtigde. Deze steen verhaalt over de geschiedenis van de Haarlemmerweg. De andere gedenkstenen, die er al een aantal jaren hangen zijn: Rechtsboven de steenlegging van het eerste Wijkgebouw, die op de Spaarnwouderdijk heeft gestaan. Linksboven een Chronogram waarin de Romeinse cijfers het restauratiejaar 1992 weergeven. In het midden de steen Uw Koninkrijk Kome, die in het Wijkgebouw van de Juliana van Stolbergstraat ingemetseld was.

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 06 5140 7541.
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk