Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 33 / juli 2021

Sloterdijk, juli 2021

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Wilt u het milieu sparen en onze kosten verlagen meldt u zich dan aan om de nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen! Velen zijn u al voorgegaan!

Kerk

Uitgevoerde werkzaamheden: Alle achterzetramen zijn geplaatst en de houten opzetprofielen, die de metalen bevestiging moet afdekken, worden in de bouwvak afgerond.
Aan de Oostzijde zijn de voorzetramen geplaatst. Nu zijn alle ramen van de kerk geïsoleerd.
De firma Elève heeft de kozijnen van de glas-in-lood ramen eerst geschilderd.
De lantaarn aan de achterzijde van de kerk is meteen mee geschilderd.
De achterdeur is op de scharnieren aangepakt i.v.m. roestvorming. De hele achteruitgang is geschilderd tegelijk met de voordeur.
De zuidzijde is geheel geschilderd. Volgens de schilder was de afwerklaag in schakelverf aan het verkrijten en was nu het moment om dat bij te werken met een glansverf. Tegelijkertijd heeft hij de voordeur geschilderd en de uitzetpaaltjes, die de deuren vasthouden mee geschilderd.
De twee verschoven pannen op het dak van de kerk zijn recht gelegd en het lood op het dak is op de noordzijde weer gevoegd en vastgezet door Fedor Dakdekkers. Bovendien heeft hij ook de openstaande goot op zuid gemaakt.

De Gemeente Amsterdam heeft de toren voortvarend gerestaureerd. Al het hout, dat verrot was, is vervangen en de hele toren is van een nieuwe laag verf voorzien. Speciale aandacht was er voor het kruis en het haantje op de toren. Deze glimmen beiden je van verre tegemoet. Ook de loodranden zijn vervangen of aangepast. De leistenen op de toren zijn recht gelegd en waar nodig vervangen. Blijft over dat er in de toren op een balk de aanwezigheid van boktorren is geconstateerd. De firma Conserduc zal op 13 september a.s. deze balk behandelen. Wij hopen voor de komende vier jaren geen onderhoud meer aan de toren te hebben.

Restant werkzaamheden, zodra het weer ons enigszins de kans geeft:

Verduurzamen Petruskerk

De Gemeente Amsterdam heeft de tekst over het verduurzamen aangepast, kijkt u eens op: www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven/de-petruskerk-een-historisch-gebouw-dat-zijn-tijd-ver-vooruit-is

Consistorie

Fedor heeft hier nieuwe panhaken gemaakt conform opgave. De pannen kunnen dus nu niet meer uitzakken of wegwaaien. Schildersbedrijf Elève heeft de hele consistorie aan de buitenzijde geschilderd. De buitenlamp is direct ook mee geschilderd. Blijft over om ooit de kap nog te isoleren.

Kerkhof

Tussen de kosterswoning en het Nieuwe Kerkhof zal het voegwerk aangepast moeten worden. Voegbedrijf Menning zal dit op regie uitvoeren. De houten afscheiding op het Bosje zal nagekeken moeten worden. Diverse planken zullen opnieuw bevestigd moeten worden. Dit zal op regie uitgevoerd worden. Ook de zinken bovenkant kan gelijk meegenomen worden door de firma Fedor als ze toch op het terrein bezig zijn.

Door de strenge vorst was een van de traptreden bij de opgang naar de dijk kapotgevroren. Deze was niet meer te repareren, omdat er verschillende brokstukken waren. De firma Vreeker heeft er een hele nieuwe traptrede ingezet voor een bedrag van € 544,40 incl. BTW.

Wij herhalen een schrijven van twee jaar geleden waarin vermeld stond, dat wij de normen voor het verkrijgen van een graf op de begraafplaats verruimd hebben. Heeft u interesse in een graf c.q. urnengraf, stuurt u dan een brief of email naar de Stichting met onderbouwing.

Op het Zuiderkerkhof hebben wij 20 jaar geleden bloemrekken geplaatst met daartegenaan Bijbelse planten, zoals een vijg, druiven, passiebloem, acanthus enz. Tot onze verbazing bleek iemand de passiebloem bij de grond te hebben doorgeknipt! De plant is nu volledig dood. Wij kunnen ons indenken, dat mensen voor een graf last hiervan hadden, maar dit moet dan wel in overleg worden gesnoeid. De rekken en planten zijn destijds door een donateur aan ons geschonken. Wij schrijven niet voor niets elke keer: Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798. Helaas wordt er niet gebeld, maar ondoordacht gehandeld.

Vrijwilligersdag en weekend van de begraafplaats

Dit jaar was de kerkhofdag op zaterdag 29 mei 2021 tegelijk met het Weekend van de Begraafplaats (29 en 30 mei). Het weer was schitterend. Wij hebben buiten heerlijk koffie kunnen drinken met het gebruikelijke plakje cake. Verdere versnaperingen, zoals ons broodje bitterbal, mochten door RIVM nog niet plaatsvinden. Volgend jaar beter!

De harde werkers waren dit jaar: Peter, Ruud, Roel en Simonne, Els, Aart, Clasien, Michiel, Marieke, Marjan, Jeanette, Jan-Willem, Michele, Hans en Sietze. Er is dit jaar extra veel werk verzet door het grote aantal vrijwilligers. Op het Bovenhofje en het Nieuwe Kerkhof is een sedum plant gaan woekeren. Alle uitzaaiingen zijn met de hand verwijderd! Op het Bosje zijn alle uitgelopen kastanje stekken uitgegraven. Een van de vrijwilligers heeft deze meegenomen en weer geplant in haar gemeente. Een goed initiatief.

Door de hitte zijn wij om twee uur gestopt. Na drie uur kwamen nog een aantal mensen om aan hun graf te werken. Op een van de graven stond een enorm grote struik. Dit is voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het graf. Meestal doen we dit met zijn allen.

Nu was alleen nog het bestuur aanwezig en die hebben dit uitgevoerd. Heeft u ook dit soort werkzaamheden en wilt u dit ook volgend jaar op onze kerkhofdag doen, kom dan in de ochtend als er meer mensen zijn, die kunnen helpen.

Dit weekend was er een fototentoonstelling van Annette Bleeker en Lenny Moeskops. Op zaterdag zijn 35 bezoekers geweest en op de zondag het dubbele aantal. Wij hadden buiten een terras opgebouwd, waardoor wij de bezoekers ook een kopje koffie konden aanbieden conform de RIVM regels. Tijdens het muzikale optreden op zondag waren er 30 bezoekers.

Ook kregen wij bezoek van de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen, die enthousiast reageerde op onze activiteiten tijdens dit weekend. Zodra wij het onderwerp en de data weten voor het Weekend van de Begraafplaats 2022 zullen wij dit aan u melden in een rondschrijven.

Overleden

Dhr. T.I. van der Linden, bijgezet in Bosje 24B/25B op 31 maart 2021, oud 89 jaar.
Dhr. D. van der Leeden, begraven in Nieuwe Kerkhof 4 op 2 april 2021, oud 70 jaar.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

In Memoriam

Een speciale in memoriam van de heer Theo van der Linden is op deze plek wel op zijn plaats. Theo kende ondergetekende uit Purmerend voor vrijwillige werkzaamheden van ijzeren materiaal dat kapotgegaan was op zijn scholen. Hierdoor kwam ik in gesprek over de Petruskerk. Hij heeft alles tegen kostprijs gerestaureerd, zoals de hekken om het kerkhof, ankers in de muren en trekstangen van de kansel en toren.

Het pronkstuk van zijn restauratie-werkzaamheden was het antieke 17e eeuwse uurwerk, dat wij van het Openlucht Museum te Arnhem mochten ontvangen. Met ongekende liefde en inzet heeft hij dit uurwerk totaal voor niets gerestaureerd en geplaatst. In de toren herinnert een plaquette met zijn naam erop aan zijn werkzaamheden. Theo maakte het in staal! Dat was zijn levensmotto.

Financiën

Van een van onze donateurs hebben wij een donatie ontvangen van € 10.000 voor de WKO (Warmte- Koude Opslag) in de Petruskerk. Wij zijn deze donateur zeer erkentelijk. Wij proberen nu te sparen voor deze nieuwe ontwikkeling in de warmtevoorziening van de Petruskerk. Als u ons wilt helpen zijn wij erg dankbaar, omdat wij dit jaar al onze werkzaamheden uit onze spaarpot hebben betaald. Wij krijgen geen ondersteuning van de regering voor terugval van inkomsten door de Covid-19, omdat wij geen betaalde medewerkers hebben. Iedereen die zich inzet voor de Petruskerk, doet dit geheel vrijwillig. Wij hopen dat de uitgestelde evenementen op korte termijn alsnog mogen worden uitgevoerd, zodat onze inkomsten weer stijgen.

Archief Petruskerk

Van de heer H.B. van Meurs ontvingen wij een Bijbeltje uit 1875, die zijn nicht Theodora (Doris) Heuer-van Meurs uit Australië aan hem had opgestuurd voor de Petruskerk. Zij heeft dit in 1976 van oma van Meurs-Passer gekregen. Deze heeft het weer van haar zuster Siena Ida Passer gekregen. Het Bijbeltje heeft een enorme reis achter de rug en is nu weer op zijn oude plek terug. Boven op het balkon hebben wij een antieke vitrinekast geplaatst. Wij zullen op de eerstkomende Monumentendagen deze kast inrichten en ook het Bijbeltje tentoonstellen.

Wij danken ieder voor hun bijdrage aan ons archief. Komt u zelf nog wat tegen in uw kasten, dan horen wij dat graag.

De digitalisatie van grafregisters vordert gestaag. Wij hebben twee boeken van het Gemeente Archief over de graven in de kerkvloer verwerkt. Ook ons huidige grafboek is volledig gedigitaliseerd. Wij moeten nog twee boeken van het Gemeente Archief verwerken. Mocht u vragen hebben, wilt u zich dan schriftelijk tot ons richten met zoveel mogelijk informatie. Alle donateurs en grafgerechtigden willen wij gratis helpen. Aan alle overige particulieren en instellingen/bedrijven vragen wij een bijdrage!

OPEN MONUMENTENDAGEN op Zaterdag 11 en Zondag 12 september 2021

Het landelijk thema is een vrije vertaling van 'Mi casa es su casa' (mijn huis is jouw huis). De afdeling Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam wijken hiervan af. De focus ligt dit jaar op de geannexeerde gemeentes in 1921. Het thema voor dit jaar luidt: 'Buiten Buurten'. Dit thema sluit aan op een reactie van een grafgerechtigde. Zij vond na een reis met openbaar vervoer naar Amsterdam, dat er heel veel is veranderd en of hier niet aandacht aan gegeven kon worden.

www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/

Tijdens Open Monumentendag Amsterdam vieren we dit jaar dat de stad precies 100 jaar geleden vier keer zo groot werd en het bevolkingsaantal in een keer toenam met 36.000 nieuwe Amsterdammers. Aanleiding van deze stadsuitbreiding was de sterke economische groei in de 19de eeuw. Hierdoor groeide ook het inwonersaantal van Amsterdam, dat zorgde voor een groot gebrek aan woonruimte. Als oplossing voor dit probleem, werden in 1921 vijf buurgemeentes geannexeerd door Amsterdam: Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Sloten (Sloterdijk), Watergraafsmeer en een groot gedeelte van Nieuwer-Amstel.

Oude Kerk / Nieuwe Kerk

Tijdens de restauratie van de toren kwam ik in gesprek met een donateur van de Stichting.
Hij had de volgende vraag over de naamstelling van de Petruskerk.
Hij vertelde, dat de kerk van Sloterdijk na de bouw van de Jeruzalemkerk de naam "Oude Kerk" kreeg, totdat halverwege de jaren 50 de oude "katholieke" naam "Petruskerk" opnieuw werd ingevoerd. In alle publicaties uit de periode 1930-1955 wordt consequent de naam Oude Kerk gebruikt - ook op zijn Doopkaart staat "Oude Kerk".

De naam Petruskerk voor de Sloterdijker kerk, komt in Delpher van 1618 tot 1956 niet voor, wel vanaf 1930 "Oude Kerk". Ook in de notulen van de kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente Amsterdam-West is tot 1955 consequent sprake van "Oude Kerk", en niet van "Petruskerk". Hij stuurde mij een paar voorbeelden van publicaties.

Het moment van naamsverandering is zichtbaar in de Zondagsagenda's van het Algemeen Handelsblad: in januari 1956 heet de kerk nog "Oude Kerk", in februari 1956 "Petruskerk".

De vraag aan onze achterban is of een van u meer weet over de naamstelling van onze Petruskerk. Binnen het bestuur is hier geen antwoord op gekomen en ons archief komt de naam "Oude Kerk" soms voor. Wij hopen dat oudere grafgerechtigden/donateurs hier iets meer over weten. Uw reactie stellen wij zeer op prijs.

Computer Programma

Sinds 2007 mogen wij het programma Prisma (gratis) gebruiken van Syntess B.V. Helaas heeft het bedrijf te kennen gegeven het programma te beëindigen op 31/12/2022. Dit programma was voor onze verwerking van donateurs, grafgerechtigden o.v.v. graven/afgekochte termijn en onze omzet van evenementen zeer geschikt. Wie van u weet welk computerprogramma als opvolger geschikt is? Dit indien mogelijk tegen minimale kosten.

 

 

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

 

OPEN MONUMENTENDAGEN op Zaterdag 11 en Zondag 12 september 2021

tekst Jan van Goor

Voor de jaarlijkse Open Monumentendagen zijn dit jaar vier fotografen gevraagd om een foto-expositie te organiseren en om aan deze uitnodiging een passende en authentieke invulling te geven. Na een brainstormsessie over het thema is 'Uitbreiding van de Stad' richtinggevend geworden, met een van tevoren door de fotografen besproken onderlinge afstemming.

'Mijn monument is jouw monument' geeft de mogelijkheid een brede invulling te geven. Een monument kan immers oud & nieuw, jong & oud, toen & nu, zwart wit & kleur, mooi & lelijk, ver & dichtbij zijn. In termen van beleving: alles is van jou, alles is van mij.

Allemaal sub-thema's die inspireren en motiveren en waarbij de uitkomst -de fysieke foto's- een verrassing is, maar Sloterdijk als bindend element hebben. Dit alles tentoongesteld in de oudste kerk van Amsterdam namelijk de Petruskerk. Deze kerk is mijn monument, is jouw monument. Op 11 en 12 september aanstaande presenteren Lenny Moeskops, Mariët Sieffers, Marko Bonarius en Jan van Goor hun speciaal gemaakte werk.


Foto Jan van Goor

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 06 5140 7541.
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk