Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 33 / februari 2021

Sloterdijk, februari 2021

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Wilt u het milieu sparen en onze kosten verlagen meldt u zich dan aan om de nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen! Velen zijn u al voorgegaan!

Kerk

Alle achterzetramen zijn geplaatst, behalve de houten opzetprofielen, die de metalen bevestiging moet afdekken. Wij hopen dat dit in de bouwvak gaat lukken. De glas-in-lood ramen op het oosten zullen aan de buitenzijde van voorzetramen voorzien worden, zodra de schilder ze geschilderd heeft.

Een bovenlicht van een raam op de zuidzijde is weer rechtgebogen tijdens het plaatsen van de achterzetramen. Restant werkzaamheden, zodra het weer ons enigszins de kans geeft zijn:

De werkzaamheden van de gemeente Amsterdam aan de toren moeten nog steeds worden uitgevoerd. Het uitstellen van het onderhoud wordt veroorzaakt door Covid-19. Dit houdt vooral in dat er steeds meer houtwerk vervangen moet worden, voordat de toren totaal geschilderd kan worden. Bijzonderheid is dat het stalen kruis en het haantje op de toren ook extra aandacht moeten hebben. Wij hoorden dat de werkzaamheden in 2021 gepland zijn.

De toestand van de toren loopt zienderogen achteruit. Dit hebben wij ook gemeld aan de betrokken instanties. Dit stukje stond al in ons vorige schrijven, maar wij hebben tot op heden niets gehoord.

Consistorie

De schilderwerkzaamheden, die gepland stonden voor 2020 zijn niet uitgevoerd door de ziekte van schilder Elève. Wij hopen, dat hij alles weer oppakt in 2021. Anders zijn wij genoodzaakt naar een ander bedrijf om te zien.

Kerkhof

Alle grafgerechtigden van wie de rechten in 2020 vervielen, hebben hun grafrechten verlengd. Voor het jaar 2021 lopen de rechten van de volgende graven af: Zuid 62, Nieuwe Kerkhof 8, Bosje 21A/22A, Bosje 45A en Bosje 55AA. Alle grafgerechtigden hebben zich gemeld en de afhandeling is in volle gang.

Tussen de kosterswoning en Nieuwe Kerkhof zal het voegwerk aangepast moeten worden.Voegbedrijf Menning zal dit op regie uitvoeren. De houten afscheiding op het Bosje zal nagekeken moeten worden. Diverse planken zullen opnieuw bevestigd moeten worden. Dit zal op regie uitgevoerd worden. Ook de zinken bovenkant kan gelijk meegenomen worden door de firma Fedor als ze toch op het terrein bezig zijn.

Wij herhalen een schrijven van twee jaar geleden waarin vermeld stond, dat wij de normen voor het verkrijgen van een graf op de begraafplaats verruimd hebben. Heeft u interesse in een graf c.q. urnengraf, stuurt u dan een brief of email naar de Stichting met onderbouwing.

Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

VRIJWILLIGERSDAG EN WEEKEND VAN DE BEGRAAFPLAATS

Dit jaar is de kerkhofdag op zaterdag 29 mei 2021 tegelijk met het Weekend van de Begraafplaats (29 en 30 mei). Zet u het vast in uw agenda! Wij horen graag van een ieder of u dan komt helpen.

Het onderwerp voor dit Weekend van de Begraafplaats luidt: Begraafplaatsen: VOL LIEFDE.

Er zal een fototentoonstelling komen over dit onderwerp, uitgevoerd door Annette Bleeker en Lenny Moeskops. Als de RIVM regels het toelaten zal er op zondagmiddag om 14.00 uur ook een optreden zijn van Vrouwenkoor Het Breedkoor. Meer nieuws over de fotografen en koor treft u onderaan deze nieuwsbrief. De tentoonstelling zal Corona proof opgesteld worden. Komt u kijken! Wij hebben zo lang niemand in de Petruskerk gezien, dus uw komst stellen wij zeer op prijs. Kunt u meteen de werkzaamheden aan de achterzetramen zien.

Openingstijden:
Zaterdag 29 mei a.s. van 09.30 uur tot 16.00 uur
Zondag 30 mei a.s. van 10.30 uur tot 16.00 uur

Wij hopen op een grote opkomst voor de kerkhofdag van zaterdag 29 mei! Meldt u zich nog even aan op de bekende adressen. Wij starten om 09.30 uur met een kop koffie/thee. Bij heel slecht weer of Covid-19 maatregelen zullen wij dit persoonlijk bij degene, die zich opgegeven heeft, afmelden.

Overleden

Mevr. Th.M. Mertens-van Casand, urn bijzetting 13 december 2020 in graf Bosje 2**, oud 83 jaar.
Dhr. C. Rijnsburger, urn bijzetting op 14 december 2020 in graf Bosje 40A, oud 85 jaar.
Dhr. A.E. Bouwer, begraven op 22 december 2020 in graf Bosje 60A, oud 88 jaar.
Dhr. H. Termeer, bijzetting op 8 januari 2021 in graf Bovenhofje 60/61, oud 85 jaar.
Dhr. P.A.C. Mabesoone, begraven op 19 februari 2021 in graf Nieuwe Kerkhof 33, oud 52 jaar.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Financiën

Vergeet u uw donatie voor 2021 niet! U ziet wat wij er mee doen. De inkomsten van verhuur waren in 2020 door het Covid-19 virus minimaal.

Archief Petruskerk

Van de familie G. Vlug ontvingen wij zes notariële akten van mevr. Huibertje der Heide-Vlug en Jan Veldhuis. Kopie van de kaart waar de familie G. Vlug Gz heeft gewoond. Afschriften overmaking donatie aan Petruskerk in 1965. Vijf geschriften over het evangelie. Negen krantenartikelen over de familie G. Vlug.

Van de familie D. v/d Broek hebben wij de persoonlijke correspondentiemap over Sloterdijk ontvangen. Hierin hield de heer Dirk van den Broek de zaken bij m.b.t. de Stichting. Alle briefwisselingen en brochures zijn hierin opgenomen.

Geschiedkundig materiaal die niet in ons archief past, is overhandigd aan de kerk van Sloten en verstuurd naar het Stadsarchief van Amsterdam.

Wij danken ieder voor hun bijdrage aan ons archief. Komt u zelf nog wat tegen in uw kasten, dan horen wij dat graag.

Doordat er geen evenementen mogen zijn in de Petruskerk hebben wij alle tijd om het archief te digitaliseren en op te schonen. Wij worden regelmatig benaderd, zelfs door universiteiten, over gegevens van de Petruskerk, oud-bewoners en gebouwen enz. op Sloterdijk. Wij werken hier altijd aan mee, maar vragen dan wel om een vrijwillige bijdrage voor de Petruskerk!

OPEN MONUMENTENDAGEN op Zaterdag 11 en Zondag 12 september 2021

Het landelijk thema is een vrije vertaling van 'Mi casa es su casa' (mijn huis is jouw huis). Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit. Tijdens de Open Monumentendag 2021 openen, letterlijk en figuurlijk, de deuren van alle monumenten voor iedereen! Ook dit weekend zal worden ingevuld door Annette Bleeker en Lenny Moeskops.

Duurzaamheid

Archivolt Architecten heeft in opdracht van de Stichting een plan van aanpak ingediend voor warmte- en koudeopslag m.b.t. de Petruskerk. De gemeente heeft de ontvangst van ons plan bevestigd en zal een mogelijke subsidie gaan bespreken. Hierover hoort u later dit jaar meer, hopen wij! De hele investering zal zo tussen de € 80.000 - € 100.000 gaan kosten.

Behalve een warmte- koudeopslag in de bodem zal ook de luchtbehandeling aangepakt moeten worden in de kerk zelf. Als wij geen activiteiten op dit gebied gaan opstarten, zal van de huidige gas installatie de cv ketels (15 jaar oud) en aansturing (1992) vervangen moeten worden. Deze vervanging zal snel € 45.000 bedragen. Voor 2030 wil de Gemeente Amsterdam de stad gasvrij hebben. Wij kunnen niet meeliften op de stadsverwarming van Vattenfall, deze komt niet op oud-Sloterdijk. Het beste is dus om vooruit te zien en duurzaam bezig te zijn. Wij gaan proberen om ook weer subsidies te krijgen bij verschillende instanties.

Wij hebben samen met PakDeZon een aanvraag gedaan bij de Centrale BTW Teruggave om de BTW van de aanschaf van de zonnepanelen terug te krijgen bij de Belastingdienst. Dit kon pas na 1 januari 2021, omdat dan pas het verbruik en de opbrengsten inzichtelijk waren.

 

Wij wensen u allen in deze moeilijke tijden toch hele fijne kerstdagen en een gezond 2021. Laten we hopen dat we volgend jaar de mogelijkheid hebben om al diegene te herdenken in de Petruskerk, die ons dit jaar zijn ontvallen.

 

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

 

Vrouwenkoor Het Breedkoor.

Dirigente: Rita Reijmers; Pianiste: Willy Ringeling.
Het koor is in 1980 opgericht. Al ruim 40 jaar geeft Het Breedkoor onder leiding van Rita Reijmers concerten. Het koor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste vrouwen, die een driestemmig repertoire instuderen. Het programma bestaat uit muziek over het onderwerp Vol Liefde. De muzikale begeleiding zal ingevuld worden door de vaste pianiste Willy Ringeling. Ze zullen zondag 30 mei a.s. om 14.00 uur optreden. Komt u a.u.b. een half uur eerder. De toegang is gratis. E.e.a. hangt natuurlijk wel af van de dan geldende RIVM regels!

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 06 5140 7541.
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk