Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Inschrijfformulier donateurs

Inschrijfformulier Donateurs

Donateurschap van de Stichting tot Behoud Petruskerk is een goede keuze om de doelstellingen waar te maken. Elke donateur ontvangt drie keer per jaar een rondschrijven over de restauratie en activiteiten op Sloterdijk.

Wordt donateur, print het formulier

Ondergetekende: Dhr. / Mevr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geeft zich hierbij op als donateur van de Stichting tot Behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk. Hij/zij verbindt zich jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,00 over te maken aan de Stichting op het vermelde bankrekeningnummer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats Datum
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening)

"Rondje om de kerk"

Als u de kerk verlaat betreedt u het Voorhof. De begraafplaats voor u heet "Bovenhofje". U gaat rechts om de kerk, langs de gedenkplaat van dhr. A. Vrijman. U komt op een pad met zerken, dit deel heet "Noord". Aan uw linkerhand ligt het "Bosje". U ziet rechts tussen de steunberen van de kerk 17de eeuwse graftombes. De grote graven links met hekwerken zijn tombes in de grond. Achteraan het pad ziet u links de consistorie, die net als de kerk verhuurd wordt voor o.a. vergaderingen, diners, enz..

Rechts daarvan staat de pastorie. Bij de trap gaat u weer rechtsaf. Achter in de kerkmuur treft u een tombe aan van dominees, die in de Petruskerk hebben gepreekt. Recht voor u doemen twee huisjes op, rechts de kosterwoning en links de doodgraverwoning. Alle woningen worden privé bewoond, dus de tuinen zijn niet vrij toegankelijk. U loopt nu om het kerkhof "Zuid" heen en komt wederom bij een trap uit. Zo komt u op het "Nieuwe kerkhof". Ook aan de zuidzijde zijn tombes tussen de steunberen. Zoals u ziet zijn enkele mooi gerestaureerd.

Stichting Behoud Petruskerk:

ING IBAN : NL75INGB0001975530
Rabobank IBAN : NL89 RABO 0313 5104 07
K.v.K : 41199256

E-mail : jj.de.vries@quicknet.nl
Info : www.oudsloterdijk.nl
Tel. : 0299 684 130

Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk