Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Home
Beheersreglement voor het Kerkhof
Voorschriften voor Gedenktekens
Ballotage tot uitgifte van een graf

Ballotage tot uitgifte van een graf

Regeling voor de uitgifte of het overschrijven van graven als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en artikel 14, eerste en tweede lid, van Beheersreglement voor het kerkhof van de Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk

In (een van) de volgende situaties kan een eigen graf, niet zijnde een keldergraf, door uitgifte of overschrijving verkregen worden:

  1. Aanvrager dient te Sloterdijk geboren te zijn. Hiervoor dient een kopie van het uittreksel uit het geboorteregister van de hulp-secretarie van Amsterdam-Sloterdijk overlegd te worden.
  2. Aanvrager dient minimaal 20 jaar op Sloterdijk gewoond te hebben en of daar te wonen. Bij onzekerheid dienen bewijsstukken door aanvrager overlegd te worden aan het bestuur van SBP.
  3. Aanvrager kan een originele akte tot begraven overleggen, die niet op zijn/haar naam staat. Hiernaast dient de aanvrager te bewijzen, dat hij/zij rechthebbende is door vererving. Dit dient door notariële akten bewezen te worden.
  4. Aanvrager dient voor de SBP of voor het dorp Sloterdijk in het algemeen vrijwillig en belangeloos zich ingezet te hebben, zoals beschreven staat in de doelstellingen van de SBP. Dit ter beoordeling van het bestuur van SBP bij monde van de voorzitter.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Petruskerk en omgeving
Oud-Sloterdijk op 15 juli 2010.

Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk