Introductie PaginaTrouwen in de Petruskerk - Contact / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • De Petruskerk is een uiterst compleet uitgeruste Trouwlocatie wat zich onder meer uit, in een volledig horecakeuken. Dit maakt het helaas niet mogelijk voor gasten zelf de bereiding van maaltijden en deelgerechten op zich te nemen. Ook het treffen van uitkoopregelingen behoren niet tot de mogelijkheden. De keuken en de bar zijn uitsluitend voor personeel toegankelijk.
 • Het strooien van rijst op het voorplein van de Petruskerk is niet toegestaan. Voor bellenblazen en echte bloemblaadjes (uitsluitend buiten) worden geen schoonmaakkosten gerekend. Strooien met confetti en ander gekleurd papier is helaas uit den boze, dit vanwege het feit dat de kleurstoffen uit de confetti- en papiersnippers - bij vocht - in de poreuze klinkers en vloeren trekken. De eventueel hieruit voortkomende schoonmaakkosten worden aan u doorberekend met een minimum van € 200,00. Binnen mogen op de rode loper uitsluitend kunststof bloemblaadjes gebruikt worden.
 • Tot 150 personen worden er algemene schoonmaakkosten berekend van € 175,00 per reservering. Boven de 150 personen worden de schoonmaakkosten op nacalculatie verrekend.
 • Bij eventuele uitloop van gereserveerde tijden zal een huurprijs gerekend worden van € 175,00 per uur voor de Petruskerk en € 85,00 per uur voor de Consistorie of een deel daarvan.
 • Wanneer van ons gehuurde of door ons ter beschikking gestelde goederen of locatie beschadigd of vermist raken c.q. breken, wordt u naast de huurprijs ook het bedrag in rekening gebracht dat met de vervanging van de betrokken goederen is gemoeid. De antieke stoelen van de kerk mogen niet buiten geplaatst worden. Op deze stoelen mag niet gestaan worden. De kansel mag alleen door een geestelijke voorganger betreden worden.
 • De rechten van publicatie van het beeldmerk Petruskerk zijn door de Stichting gedeponeerd. Verkoop aan derden is dus niet mogelijk! Fotograferen/filmen d.m.v. een drone boven het terrein van de Stichting is niet toegestaan.
 • Het logo van de Stichting Behoud Petruskerk en diverse andere afbeeldingen / publicaties zijn gedeponeerd en kunnen dus niet door derden gebruikt worden zonder schriftelijk toestemming van het bestuur van de Stichting.
 • De Stichting Behoud Petruskerk stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van voorwerpen. Betreding van het terrein en percelen zijn voor eigen risico.
 • In samenspraak met de buurtbewoners is besloten dat er muziek gemaakt mag worden tot 22.00 uur. Na dit tijdstip dient het geluid gereduceerd te worden tot een niveau dat buiten de kerk niet meer hoorbaar is, om overlast voor de buren te voorkomen. Deze afspraak heeft ertoe geleid dat wij geen limiet metende apparatuur hebben die het geluidsniveau controleert.
 • Auto's worden onderaan de dijk, dus langs de Sloterdijkerweg geparkeerd. Dit wordt geregeld door een officiële verkeersregelaar. Bij problemen wordt politie ingeschakeld. De Spaarndammerdijk is uitsluitend voor bewoners en vergunninghouders. Voor parkeren op de Sloterdijkerweg moet van ma. t/m za. € 5,00 per uur betaald worden tot 21.00 uur. Kijk onder het kopje "Contact" de routebeschrijving voor gratis en/of goedkoper parkeren.
 • Kostenstijgingen en prijsverhogingen welke optreden tussen het uitbrengen van de offerte en de uiteindelijke dag van uitvoering zullen worden doorberekend, waarbij SBP zoveel mogelijk de opdrachtgever van deze stijgingen in kennis zal stellen, zonder dat achterwege blijven van een kennisgeving het recht van doorberekening doet vervallen. Belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen incl. BTW
 • Na de verstuurde bevestiging zal ook een factuur verstuurd worden met de al bekende vaste kosten. Deze factuur dient een maand voor de huwelijksdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van SBP. Eten en drinken worden op basis van nacalculatie gefactureerd. Deze factuur heeft een betalingsconditie van 30 dagen netto.
 • Annulering. In geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren is SBP gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. Bij annulering tot 14 dagen voor de geboekte datum zal € 180 handelingskosten in rekening gebracht worden. Bij annulering 48 uur voor de geboekte datum zal 75% van de verwachte omzet met een minimum van € 365 in rekening gebracht worden. Opdrachtgever kan zich hiervoor zelfstandig verzekeren bij derden.
 • SBP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van SBP te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan, bedrijf belemmerende omstandigheden zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigering vergunningen van de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.
 • Indien het aantal gasten 20% meer/minder dan het opgegeven aantal blijkt uit te komen, zullen er extra handelingskosten van € 180 in rekening worden gebracht.
 • Stichting stelt ondergetekende(n) verantwoordelijk, dat zij de ceremoniemeester/organisator het contract en de algemene voorwaarden heeft laten lezen en dat het contract en de algemene voorwaarden ook voor hen bepalend zijn en door hen worden uitgevoerd.

Postadres: S.B.P., Spaarndammerdijk 687, 1014 AE Amsterdam

Kamer van Koophandel dossiernummer: 41199256
ING IBAN : NL75INGB0001975530


Stichting Behoud Petruskerk is vanaf 1 juli 2023 BTW plichtig.

Stichting Behoud Petruskerk