Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 29 / juli 2017

Sloterdijk, juli 2017

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

Alle werkzaamheden, die wij tot nu gepland hebben, zijn uitgevoerd en gelukkig ook financieel goed afgerond. Alleen de afdekplaten op de steunberen zullen nog verlengd moeten worden om het water nog meer van de gevels af te houden. Tevens zal er een kraalrand aangezet moeten worden om het naar binnenlopen van het water te voorkomen. Het voegwerk hieromheen zal dan ook herzien moeten worden. 24 juli heeft Monumentenwacht weer zijn jaarlijkse inspectie uitgevoerd.

Wij hopen dat er weinig onderhoudsproblemen gevonden zijn. Wij zijn al aan het sparen voor het vernieuwen van het platte dak en zonnepanelen om geheel energie neutraal te worden. Ook de goot aan de zuidzijde zal in de komende jaren vervangen moeten worden. Wij hopen dat deze goot het nog even uithoudt. Wij hopen de komende tijd met vrijwilligers het verdeelwerk van het torenuurwerk in de toren te kunnen ophangen. Dit kunnen wij, op het materiaal na, budgetvrij uitvoeren.

Consistorie

Door alle grote onderhoudsperikelen zal het isoleren van de kap nog wel even een grote wensdroom blijven.

Kosters- en Doodgraverswoning

De volgende punten uit het verslag van Monumentenwacht staan nog steeds open: Door de firma Evers & Partners is de constructie voor de vloer van de doodgraverswoning berekend. Dit betreft de vervanging van de begane grondvloer. Deze houten vloer is geheel door zwammen aangetast en zal door een betonnen werkvloer worden vervangen, waarop een combinatie dekvloer met een cementen afwerkvloer wordt aangebracht.

De firma Evers heeft de bouwvergunning aangevraagd bij Stadsdeel West. Na het afgeven van de bouwvergunning zullen wij de verbouwing i.o.m. de bewoner inplannen. Hiervoor zijn verschillende gedachten neergelegd. Mocht u nog een functionele oplossing hebben om onze huurder voor minimaal vier weken te huisvesten, heeft u ideeën, meld het ons!

Kerkhof

Het publicatiebord is geplaatst. Hierop is een passende randafwerking geplaatst, die nu geheel met het omliggende terrein correspondeert.

De kosten zijn betaald door de erven C.H. Kranstauber en D. Wijhenke, een prachtig gebaar in deze zware tijden.

Voor de hekken en deuren van het grafhuisje is bij de firma Elève schilderwerken een offerte aangevraagd. Mocht uw groen tegen het hek staan, wilt u dit dan in het najaar terugsnoeien, zodat wij in het voorjaar bij mooi weer direct aan de slag kunnen.

Het schilderen van de antieke lantaarnpalen en Amsterdammertjes op ons terrein wordt dan gelijk meegenomen. Alle planten en bloemen op de graven zijn verwijderd als deze verlept zijn.

Wilt u ook hier zelf voor zorgdragen! Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, tel. 020 - 633 09 78.

Door het teruggeven van graven en het ruimen van de zerken waren op verschillende plaatsen kuilen ontstaan. De firma Vreeker heeft dit in de maand juni met drie grote zakken zand aangevuld.

Kerkhofdag / Vrijwilligersdag / Week van de begraafplaats

Op 3 juni jl. stond deze zaterdag in het teken van de Week van de Begraafplaats. Via de pers en in verschillende publicaties hebben wij hier veel aandacht aan besteed. Op deze dag hebben wij geen enkele bezoeker mogen ontvangen. Erg jammer van alle inzet en werkzaamheden.

Gelukkig hadden wij deze dag ook onze vrijwilligersdag/kerkhofdag. De vaste ploeg werd dit jaar uitgebreid met Elza, Michiel, Paul, Michèle, Josephine en Tom.

Wij konden erg veel doen. De plantenbakken zijn ververst en van nieuwe planten voorzien. De liguster boompjes zijn weer onderhouden en een dood boompje is vervangen. Het hele kerkhof is opgeschoond, oude bloemen, kapotte schaaltjes en vazen zijn verwijderd.

Nogmaals willen wij er op wijzen dat plaatsen van prullaria (beeldjes, persoonlijke zaken of eigen maaksels) niet is toegestaan. Bloemen/plantenstukken dienen in normale proporties op het graf geplaatst te worden. Zie het reglement gedenktekens.

Het levert ons veel werk op terwijl het niet toegestaan is. Na een begrafenis dient u zelf de verwelkte bloemen en prullaria op te ruimen! U kunt dit kwijt in de vuilnisbak van de gemeente op de dijk bij de fietsenstalling! Het was een gezellige dag met lekkere kleine taartjes en een broodje kroket voor de vrijwilligers. Een leuke dag waarop veel werk is verzet. Op 7 oktober en 16 december zijn de volgende vrijwilligersdagen.

Indien u komt geeft u zich dan van te voren op!

Overleden

Mevrouw J. Simons, begraven in Bosje 2* op 25 april, oud 89 jaar
Mevrouw Casand, begraven in Bosje 2** op 6 mei, oud 78 jaar
Mevrouw J. Schenk, begraven in Zuid K op 16 juni, oud 89 jaar

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Verlenging Grafrechten

Alle grafgerechtigden, van wie hun grafrecht in 2017 zou verlopen, hebben zich nu gemeld. Gelukkig besloten alle grafgerechtigden de graven te verlengen. Wij zijn nu bezig met de administratieve afwerking hiervan. De rekening voor het algemeen onderhoud van het boekjaar 2017 is op een grafgerechtigde na, geheel rond. Wij hopen dat deze persoon op onze mails en telefonische oproepen wil reageren.

Schenkingen

Van de familie D. Spijker hebben wij een uitzonderlijke donatie voor het archief gekregen. Dit betreft verschillende generaties van de familie Kranstauber. Van doopbewijzen, koopaktes, oorlogsdocumentatie, overlijdensberichten, foto's tot krantenartikelen, enzovoort Deze tijdscapsule is op zich heel bijzonder, omdat deze een compleet beeld geeft van de personen, die bij ons begraven zijn. Wij danken alle familieleden voor deze geschiedkundige uitbreiding van ons archief.

Waterbeheersing

Al twee jaar zijn wij als Stichting Behoud Petruskerk bezig met de wateroverlast van de woningen Spaarndammerdijk 687 en 689. Bij de grote restauratie van 1989 tot 1990 hebben wij op ons terrein drainage en riolering aangelegd. Ook het grote pad vanaf de dijk hebben wij voorzien van een waterril en afvoerputten.

Door de toenemende neerslag hebben wij al meerdere keren wateroverlast met schade gehad ondanks ons rioleringssysteem. In overleg met Waternet bleek, dat deze overlast veroorzaakt wordt door te grote aanvoer van hemelwater door de omliggende percelen. Al het water komt op ons rioolsysteem.

Onze grootste buurman, de Gemeente Amsterdam, heeft hiervoor de verantwoordelijkheid genomen. Er komt een kolk op het laagste punt van het pad rechts van de kerk, deze wordt aangesloten op het diepriool van de Molenwerf. Dit alles wordt gefinancieërd door Waternet.

Als dit gerealiseerd wordt, ontstaat de mogelijkheid om het hele pad aan te pakken. Wij hopen dat door de dubbele afvoer wateroverlast in de toekomst niet meer voorkomt.

Financiën

Na jaren gebruik te hebben gemaakt van de instandhoudingssubsidie B.R.I.M. van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben wij voor de periode 2018 t/m 2023 een aanvraag gedaan in het kader van de S.I.M. instandhouding. Het offerte bedrag tot aanvraag bedraagt € 3.240,00. Hiervoor krijgen wij dan weer subsidie.

De maximale subsidiabele uitbetaling over de jaren 2018 t/m 2023 bedraagt € 27.095,00. Het is dus niet zo dat we dit krijgen. Wij hopen dit jaar te horen hoeveel de Rijksdienst bijdraagt. Deze subsidie betreft alleen de kerk en consistorie.

De kosters- en doodgraverswoningen, het kerkhof, hekken, bestrating en schuren vallen hier totaal buiten. Ook aanpassingen om alles energie neutraal te maken komen niet aan de orde. Wij houden u op de hoogte, maar zoals altijd:

Wij kunnen niet zonder uw bijdrage!

Monumentendag / Reüniedag

Zaterdagmiddag 9 en zondag 10 september 2017

Tijdens de 31ste Monumentendag in Amsterdam staat de relatie tussen stad en land centraal.

Het thema dit jaar is Boeren, Burgers, Buitenlui.

De deelnemende monumenten vertellen het verhaal van bezoekers en bewoners, die door de eeuwen heen de stad in en uit gingen. Boeren die in de stad hun waren kwamen aanbieden op de markt, burgers die hun vertier zochten buiten de stadsmuren en rijke Amsterdammers die een buitenhuis hadden in de landelijke omgeving van Amsterdam.

Ongeveer 60 monumenten openen hun deuren voor het publiek. Op zaterdag 9 september hebben wij een huwelijk in de Petruskerk. Vanaf 14.00 uur gaan de deuren open voor het publiek, die op een van de Monumentendagen de Petruskerk willen bezoeken.

Tegelijkertijd wordt er een tentoonstelling opgebouwd over de "verdwenen boer". Op zondag 10 september bent u van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Om 11.00 uur zal er een presentatie gehouden worden over het onderwerp. Om 12.00 uur zal de muziekgroep Santo Remedio Latijns Amerikaanse muziek ten gehore brengen.

Behalve bovenstaande invulling is de Petruskerk deze dag natuurlijk ook open voor alle mensen, die zich betrokken voelen met de Petruskerk en jaarlijks deze reünie dag bezoeken. Om ons te kunnen voorbereiden willen wij graag weten wie van u op een van deze dagen langs komt.

Alle mensen, die zich hebben opgegeven voor de zondag, krijgen een drankje en een hapje aangeboden door de Stichting. Andere gasten kunnen natuurlijk onze consumpties kopen. Gebak en hapjes zolang de voorraad strekt!

Muziekuitvoeringen

17 december 2017:
Kamerkoor Airone

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.


Muziekgroep Santo Remedio

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk