Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 30 / juli 2018

Sloterdijk, juli 2018

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

De volgende zaken zijn de afgelopen periode gerealiseerd:
  • Lekkage van het lood in de toren is door de firma Sax dakdekkers behandeld. De Gemeente Amsterdam heeft dit voortvarend aangepakt. Het onderhoud van de toren valt gelukkig onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam. Het schilderwerk en vervanging van het hout zal nu definitief in hun begroting van 2019 worden meegenomen.
  • De klokkenstoel en al het ijzerwerk in de binnenzijde van de toren is door schildersbedrijf Elève in de roestwerende verf gezet.
De volgende zaken zullen dit jaar nog moeten worden uitgevoerd:
  • Het terug kloppen van plooivormingen in het lood op verschillende plaatsen van de kerk. Het herstellen van de solderingen van het knekelhuis. Dit kan alleen onder regie uitgevoerd worden.
  • De klokkenstoel en al het ijzerwerk in de binnenzijde van de toren is door schildersbedrijf Elève in de roestwerende verf gezet.
    Aanvang werkzaamheden 27 augustus 2018.
  • Vervanging van de goot aan de zuidzijde van de kerk. De offerte bedraagt € 8.123,94 uitgevoerd door Fedor dakbedekkingen. Deze prijs hangt sterk af van de koperprijzen op het moment van fabricage. Tevens zal de goot bak opnieuw geschilderd worden. Dit bedraagt € 2.057,00. Aanvang werkzaamheden 27 augustus 2018.
  • De afdekplaten op de steunberen zullen nog verlengd moeten worden om het water nog meer van de gevels af te houden. Tevens zal er een kraalrand aangezet moeten worden om het naar binnenlopen van het water te voorkomen. Het voegwerk hieromheen zal dan ook herzien moeten worden. Er zijn offertes aangevraagd. Wij moeten rekenen op zo'n € 835,00. per stuk. Er wordt een afspraak gemaakt om te kijken of dit werk tegelijk met de nieuwe goot kan.
  • Wij zijn al aan het sparen voor het vernieuwen van het platte dak en zonnepanelen om geheel energie neutraal te worden. Er is al een oriënterend gesprek geweest met de firma "Pak de Zon."
  • Wij hopen de komende tijd met vrijwilligers het verdeelwerk van het antieke uurwerk in de toren te kunnen ophangen. Dit kunnen wij, op het materiaal na, budgetvrij uitvoeren.

Consistorie

Door alle grote onderhoudsperikelen zal het isoleren van de kap nog wel even een grote wensdroom blijven. Uit het inspectierapport blijkt, dat de dakpannen extra stevig moeten worden vastgezet of ingekort. Deze arbeid zal onder regie worden uitgevoerd door Fedor dakdekkersbedrijf.

Kosters- en Doodgraverswoning

De volgende punten uit het verslag van Monumentenwacht staan nog steeds open:

Kerkhof

De hekken van het kerkhof zijn door de firma Elève schilderwerken gedaan. Het kerkhof staat er weer glimmend bij. Het laatste stukje hekwerk bij de pastorie is onkruid vrij gemaakt en het afval afgevoerd, zodat de schilder dit kan schilderen.

Wij vragen er telkens om als de hekken gesloten zijn (na kantoortijden) niet meer de graven te gaan bezoeken. Er wordt op het kerkhof gestolen, ook de doodgraverswoning was nu weer aan de beurt. De politie gaat weer meer toezicht houden. U kunt dus niet te pas en te onpas (vooral 's avonds) het kerkhof op. Het hek aan de zijkant is voor de bewoners! Als er geen verandering komt in het gedrag van sommige bezoekers, zal ook dit hek 's avonds worden afgesloten. Dit betekent meer kosten en werkzaamheden voor de Stichting.

U wilt toch ook dat graven gerespecteerd worden en de monumenten heel blijven?

Met dit warme weer, zult u begrijpen, dat planten en bloemen ernstig te lijden hebben. Wij kunnen deze geen water geven. Als u wat neerzet, moet u hier zelf voor zorgen. Ook voor het afvoeren van verdorde planten en bloemen. Wij als vrijwilligers horen dit niet te doen. Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

Week Van De Begraafplaats

De week van de Begraafplaats was van 26 mei t/m 3 juni 2018.
Op 26 mei jl. hebben wij onze jaarlijkse kerkhof dag gehad. Geweest zijn Jeanette en Josephine, naast de bekende Peter, Wim, Johan, Elise en Joke.
De andere vrijwilligersdagen zijn op de zaterdagen: 6 oktober (i.v.m. een huwelijk gewijzigd van 13 naar 6/10) en 17 november a.s.. Meldt u zich van te voren a.u.b. even aan! Als er een boeking komt, b.v. een begrafenis, dan kunnen wij u bellen/mailen dat de vrijwilligersdag niet door gaat.

Overleden

In ons vorige schrijven hebben wij al gemeld dat mevrouw W. de Vries-Muller was overleden. Omdat een aantal mensen hierop reageerden, willen wij haar nog wat extra aandacht geven. Wil Muller was de "juffrouw" van de Julianaschool. Zij was getrouwd met Henk de Vries, die vroeger als jongeman op Vredenhof heeft gewoond. Samen waren ze jaren betrokken bij de Petruskerk en hebben in woord en daad ons gesteund. Wij zullen hen missen.

Mevrouw M. van Beveren-Voorn, begraven op 14 april in Bovenhofje 43, oud 80 jaar
Mevrouw N.E. Bakhuisen, begraven op 11 mei in Bosje 56A, oud 78 jaar
Mevrouw Ph. Hendriks, asurn bijzetting op 7 juli in graf Bosje 79, oud 79 jaar

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Verlenging Grafrechten

Voor het boekjaar 2018 verlopen de volgende graven: Bosje 64, Bosje 22B, Bosje 35B, Bovenhofje 12/13, Nieuwe Kerkhof 15, Noord 6 en Noord 12. Diverse grafgerechtigden hebben zich al gemeld, maar nog geen beslissing genomen. Denkt u daar nog even aan! Uw termijn is al ruimschoots verstreken.

Conform het kerkhofreglement dient u zich een jaar voor het verstrijken van de datum zelf aan te melden bij de Stichting.

Wij verzoeken u dan ook dit nu te gaan doen. Het vermelden van de verlopen grafrechten doen wij al jaren in de nieuwsbrief om u te helpen. Dit kost weer veel tijd en werk. De verantwoordelijkheid berust echter bij de grafgerechtigden.

Schenkingen

Van een goede donateur/grafgerechtigde, die zijn naam niet genoemd wilde hebben, ontvingen wij een donatie van € 7.500 als bijdrage voor het schilderen van onze hekken. Wij zijn deze donateur zeer erkentelijk. Op de foto kunt u zien dat de werkzaamheden ook zijn uitgevoerd en wij het bedrag hebben besteed.

Financiën

Alweer een stukje over geld! Alle verslagen staan vol met bedragen over te restaureren onderdelen in en rond de Petruskerk. Onderhoud vraagt veel geld, zeker aan dit soort oude gebouwen. De kleine € 4.000,00 die wij per jaar ontvangen van Monumentenzorg, is natuurlijk lang niet toereikend. Dus ook deze keer vragen wij u om minimaal € 5,00 op onze rekening over te maken. Deze oude dame heeft veel botox, faceliften en make-up nodig om de tand des tijds te doorstaan.

Wij kunnen daarom niet zonder uw bijdrage!

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De nieuwe wet schrijft voor dat organisaties veel beter moeten omgaan met het beheer en gebruik van persoonlijke gegevens. Dit heeft ook betrekking op het gebruik van gegevens van de donateurs/grafgerechtigden van de Stichting. Wij verzamelen alleen de noodzakelijk gegevens om met onze donateurs/grafgerechtigden te kunnen communiceren.

De gegevens, die centraal zijn opgeslagen in digitale bestanden, worden dus alleen aan derden verstrekt voor bijvoorbeeld de verzending van deze nieuwsbrief. Bij de inschrijving worden nieuwe donateurs gewezen op hun privacy. De nieuwe wet schrijft ook voor dat zij toestemming moeten geven voor het gebruik van hun gegevens.

Onze bestaande donateurs/grafgerechtigden hebben wij dit nooit expliciet gevraagd, maar doen dit nu door middel van deze oproep. Wij vragen u om ons te melden als u problemen hebt met het gebruik van uw gegevens.

U kunt uw bezwaren (of vragen over de wet) kenbaar maken via jj.de.vries@quicknet.nl. Mochten wij voor 1 september geen reactie van u hebben gehad, dan gaan wij ervanuit dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens voor de donateursadministratie en/of kerkhofadministratie.

Monumentendag / Reüniedag

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018

Het thema dit jaar is: In Europa

Het verleden zal dan zeker een grote rol spelen. De oude gebouwen met materialen uit heel Europa zullen zeker in de belangstelling staan. De zerken uit Frankrijk en België, de dakpannen uit Duitsland, het marmer uit Italië en het hout van het dak gewelf uit Zweden en Noorwegen. Onze Thonet stoelen komen uit Duitsland.

Het gebouw is uit heel Europa gehaald en bij elkaar gebracht. Niet alleen de historie van de Petruskerk ademt het thema 'In Europa', maar ook dit weekend. Er is een expositie van een selectie Europese kunstenaars die laten zien dat kunst zich niets gelegen laat liggen aan landsgrenzen en talen. Kunst is grensoverschrijdend en belichaamt het Europa zonder grenzen.

Alle deelnemers aan de expositie wonen en werken in Nederland en zijn:

Op de zondag wordt natuurlijk onze jaarlijkse reünie voor (oud)Sloterdijkers gehouden.

Wij hopen natuurlijk dat u zult komen op een van deze twee dagen. Wij staan ook in de Open Monumentendaggids, waarin u nog meer kunt lezen over andere geopende monumenten voor dit weekend. Voor de reünie mensen van zondag voegen wij weer een antwoordstrook toe voor het bekende kopje koffie met gebak.

Inschrijven monumentendag, zondag, 9 september.

Openbaar Vervoer

Vanaf 22 juli a.s. verandert er veel bij het GVB. De bekende tramlijnen komen niet meer in de buurt van de Petruskerk. Wij adviseren u om zelf even op internet te kijken wat de wijzigingen zullen zijn. U kunt zich altijd richten op station Sloterdijk. Vanaf de achterzijde is het nog geen 10 minuten lopen naar de Petruskerk. Volgens de huidige gegevens zou tramlijn 19 langs de halte Molenwerf komen, waar u dus achter de Petruskerk kunt uitstappen.

Mer vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk