Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 29 / maart 2017

Sloterdijk, maart 2017

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

De werkzaamheden die de afgelopen maanden voltooid zijn: Resterende werkzaamheden:

Torenuurwerk

Speciaal valt te vermelden, dat wij van het openluchtmuseum Arnhem de mededeling kregen, dat het verdeelwerk van de wijzers van ons 17e eeuwse torenuurwerk gevonden was in de opslagplaats. Het verdeelwerk is naar de werkplaats gebracht van de Stichting Torenuurwerk en is nu geheel gerestaureerd naar de Petruskerk gebracht. De aanwezige vrijwilligers hebben op zaterdag 4 maart met veel moeite het zware onderdeel naar boven gebracht. Omdat het niet over de trap kon, hebben wij zelfs het oude luik in de vloer moeten openen om deze naar boven te hijsen. Wij gaan ons erover buigen, hoe wij dit onderdeel kunnen bevestigen. Dit alles zal weinig geld kosten, omdat dit met vrijwilligers gedaan wordt.

Consistorie

De hele verlichting in de consistorie is aangepakt voor het bedrag van € 498. De firma Van der Woude uit Wormerveer heeft de armaturen geleverd en René de Jong van de firma Koreman Verlichting heeft de aansluitingen voor zijn rekening genomen. De lampen zijn nu energiezuinig, geven meer licht en kunnen in groepen apart geschakeld worden. Wij hopen hierdoor zuiniger en groener verder te gaan! Isolatie van de kap zal door alle andere prioriteiten nog wel een toekomstdroom blijven.

Kosters- en Doodgraverswoning

De volgende punten uit het verslag van Monumentenwacht staan nog steeds open: In week 7 is de fundering van de doodgraverswoning d.m.v. een visuele inspectie gecontroleerd. Onder de vloer bleek, dat bij de oplegging van de balken een zwarte schimmel het hout heeft aangetast. Hierdoor ontstaat inzakken van de vloerbalken, waardoor de constructie erg instabiel wordt. De vloer in de keuken beweegt bij gewone belasting en er ontstaan naden tussen de scheidingswand en het plafond. Wij zullen net als voor de kosterswoning een bouwvergunning aanvragen en een plan van aanpak voor de bewoner opstellen.

Kerkhof

Wij hebben een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw publicatiebord. Deze zal in de breedte geplaatst worden in gemoffeld groen. Bovenop zal een passende rand gemaakt worden, die bij de omgeving past. Dit zal binnenkort uitgevoerd worden door de firma Carann B.V. De kosten zijn betaald doorde erven C.H. Kranstauber en D. Wijhenke, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Wij zijn van plan om dit jaar de hekken van het kerkhof te schilderen. Mocht uw groen tegen het hek staan, wilt u dit dan nu terugsnoeien, zodat wij in het voorjaar bij mooi weer direct aan de slag kunnen. Het schilderen van de antieke lantaarnpalen en Amsterdammertjes op ons terrein wordt dan gelijk meegenomen.

Alle planten en bloemen op de graven zijn verwijderd als deze verlept zijn. Wilt u ook hier zelf voor zorgdragen! Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, tel. 020 - 633 09 78.

Kerkhofdag / Vrijwilligersdag

Op zaterdag 17 december jl. hebben wij weer een opruimochtend gehad. De volgende vrijwilligers hebben ons geholpen: Roel, Mieke, René, Ineke, Ton en Josefine. Hartelijk dank hiervoor! Op zaterdag 4 maart was er weer een vrijwilligersdag gepland. Helaas is dit alleen via de kerkhofbrief bij de mensen terecht gekomen. Wij hebben met de vaste ploeg en een vrijwilliger Jeanette heel veel werk verzet deze dag. Wij hopen dat op de resterende vrijwilligersdagen van dit jaar meerdere mensen zich melden. Het kerkhof kon wegens regen niet onderhanden genomen worden. Peter Riemer heeft alleen de opgekuilde planten van de begrafenissen herplant. De andere dagen voor dit jaar zijn: 3 juni, 7 oktober en 16 december.

Indien u komt geeft u zich dan van te voren op!

Overleden

De heer H. Franzen, begraven in Bosje 55B op 3 januari 2017, oud 74 jaar
Tegelijkertijd bijgezet de asurn van mevrouw M.W. Franzen-de Jong in Bosje 55B, overleden 12 augustus 2016, oud 66 jaar.
Mevrouw J.T. van Dongeren, begraven in Nieuwe Kerkhof 10 op 9 januari 2017, oud 95 jaar.
De heer Th. de Jong, bijgezet in Bosje 3A op 20 januari 2017, oud 36 jaar.
Mevrouw J. Tack, de asurn bijzetting zal in besloten kring in april 2017 plaatsvinden, oud 93.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Verlenging Grafrechten

De grafgerechtigde van Bosje 54B heeft na veel zoekwerk gereageerd. Helaas is ook dit graf teruggegeven, omdat er geen familie was die het graf nog verder wil onderhouden. Voor het boekjaar 2017 staan er weer een aantal graven in de administratie die verlopen:
Van Bosje 43B, Bosje 89 en Bosje 110 hebben de grafgerechtigden al gereageerd.
De grafgerechtigden van Nieuwe Kerkhof 3 en Noord 48 dienen zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Conform het reglement dient men zelf een jaar voor het aflopen van het grafrecht contact op te nemen.

De rekening voor het algemeen onderhoud en de begeleidende brief zijn in week 7 verzonden. Wilt u zorg dragen deze rekening z.s.m. te betalen conform de richtlijnen in de brief. Dit scheelt ons weer een heleboel werk.

Week van de begraafplaats 2017

Deze is van 27 mei t/m 4 juni 2017. Dit jaar is het voor de vierde keer dat de Week van de Begraafplaats georganiseerd wordt. Het thema van de week is duurzaamheid. Op zaterdag 3 juni zullen wij ook weer het kerkhof onder handen nemen. Dit gebeurt met de hand, dus geen chemische bestrijdingsmiddelen en zeer duurzaam. Op dit moment beraden wij ons of er nog een invulling kan zijn over dit thema in de kerk. Weet een van u wat? Meldt het ons. Wij ruimen tijd en plaats voor u in!

Financiën

Na jaren van recessie nemen onze donaties redelijk weer toe. Aan de andere kant blijkt dat door veroudering het aantal donateurs drastisch minder wordt. Dit baart ons grote zorgen, want wij moeten steeds blijven restaureren aan een "oude dame, die veel botox, facelift en make-up" nodig heeft. Deze vergelijking komt ook overeen met de financiële investeringen, zoals u in onze brieven kunt lezen. Wij zijn blij en dankbaar voor uw donaties. Dit belangrijke werk kunnen wij dankzij uw donaties voortzetten. Wij gaan ook dit jaar keihard aan de slag om dit mooie monument te behouden. Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen?

Kerkdiensten

Op eerste kerstdag 25 december jl. hebben wij weer een kerkdienst gehad. Er waren 42 mensen. Op één na waren de kerkgangers tevreden en zelfs enthousiast. In de navolgende gesprekken heeft Tim Vreugdenhil aangegeven geen mogelijkheden te zien in het starten met deze groep. Dit betreuren wij. De aanleiding voor deze beslissing zijn een drietal. De tijdsinvestering zal niet het nodige aantal kerkgangers opleveren. Van 250 grafgerechtigden en 600 donateurs kwamen zoals vermeld, maar 42 personen.

De kosten/baten verhouding voor Tim Vreugdenhil en SBP is hierdoor onbetaalbaar. Het andere werk van Tim Vreugdenhil zal ook nog verdere aandacht en tijd vergen.
Wij betreuren zijn besluit maar kunnen niet anders dan dit te respecteren.

Besloten is om samen met Tim op zoek te gaan naar een gevestigde geloofsgemeenschap of persoon, die de kerkdiensten op zondag zou willen trekken. Onze speurtocht gaat dus door.

Heeft u nog ideeën? Wij houden u op de hoogte. Tim blijft wel inzetbaar voor rouw/trouw- en doopdiensten van mensen, die geen vaste dominee hiervoor hebben.

Muziekuitvoeringen

15 juni 2017:
UWV koor

17 december 2017:
Kamerkoor Airone

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk