Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 30 / maart 2018

Sloterdijk, maart 2018

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

De volgende zaken zijn de afgelopen periode gerealiseerd:
  • Het voegwerk van de voluut (kantsteen) op het dak is hersteld. De firma Vreeker heeft het voegwerk al met voortvarende hand in orde gemaakt.
  • Luidwiel en luidbalk van de torenklok zijn ontroest en behandeld door de firma Elève. De kosten waren € 726,00.
  • Lekkage onderzoeken van het lood in de toren en dan het eventueel aangetaste hout vervangen of behandelen. Met de Gemeente Amsterdam is contact gezocht om dit te herstellen. Het onderhoud van de toren valt gelukkig onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam en zal in hun begroting van 2018 worden meegenomen.
  • Aanpassing van het alarmsysteem is uitgevoerd door Van Hout Beveiliging B.V. De kosten bedroegen hiervoor € 833,69.
De volgende zaken zullen hopelijk dit jaar uitgevoerd worden:

Consistorie

Door alle grote onderhoudsperikelen zal het isoleren van de kap nog wel even een grote wensdroom blijven. Uit het inspectierapport blijkt, dat de dakpannen extra stevig moeten worden vastgezet of ingekort. Deze arbeid zal onder regie worden uitgevoerd door Fedor dakdekkersbedrijf.

Kosters- en Doodgraverswoning

In week 47, op maandag 20 november 2017, is de aannemer Bart van Leeuwen begonnen met het vervangen van de vloer in de doodgraverswoning. De bestaande vloer werd eruit gesloopt.

Op de bodemlaag kwam een werkvloer met daarboven een broodjesvloer met een nieuwe afwerkvloer. Voor deze werkzaamheden was een maand uitgetrokken. De kosten voor deze restauratie bedroegen € 14.413,00.

Tijdens de verbouwing van de vloer bleek ook dat er twee kleine ramen opnieuw gemaakt moesten worden, die veel schade door inbraken hebben gehad. De restauratie van deze ramen kost € 1.032,75.

Gelukkig zijn ons verdere 'verrassingen' bespaard gebleven.

De volgende punten uit het verslag van Monumentenwacht staan nog steeds open:

Kerkhof

Voor het schilderen van de hekken is bij de firma Elève schilderwerken een offerte aangevraagd. Deze bedraagt € 9.050,60. Het groen, dat tegen de hekken aanstond, is door de heer Riemer en ondergetekende terug gesnoeid. Door verschillende begrafenissen zijn ook een aantal struiken helaas geruimd. Wij plaatsen daarvoor wel weer kleinere planten terug. We kunnen nu bij mooi weer gelijk aan de slag.

Het schilderen van de antieke lantaarnpalen en Amsterdammertjes op ons terrein wordt dan gelijk meegenomen. Het schilderen van het grafhuisje is door de firma Elève schilderwerken op professionele wijze uitgevoerd. Het kan er weer een aantal jaren tegen. Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

Week Van De Begraafplaats

De week van de Begraafplaats is van 26 mei t/m 3 juni 2018. Op dit moment is er nog geen verdere invulling voor deze week bekend. Het onderwerp luidt: tussen kunst en kist. Weet u een verdere invulling voor het opgegeven onderwerp van deze week, dan horen wij dit graag!

Wij gaan op zaterdag 26 mei aanstaande weer onze jaarlijkse kerkhof dag houden. Iedereen is van harte welkom om te helpen, maar kan ook zijn eigen graf op die dag netjes maken. Wij hopen op een grote opkomst. Op deze dag krijgen wij van de erven van mevrouw D. Wijhenke appelgebak aangeboden voor al het werk dat de vrijwilligers verzetten.

Er kunnen die dag ook bezoekers komen, die geïnteresseerd zijn in ons kerkhof en de kerk zelf. Meldt u zich nog even aan op de bekende adressen. Wij starten om 09.30 uur met een kop koffie en gebak. De andere vrijwilligersdagen zijn op de zaterdagen: 13 oktober en 17 november aanstaande.

De eerste datum is in tegenstelling tot onze kerkhofbrief, omdat er een huwelijk is geboekt! Meldt u zich van te voren a.u.b. even aan! Als er een boeking komt, b.v. een begrafenis, dan kunnen wij u bellen/mailen dat de vrijwilligersdag niet door gaat.

Overleden

De heer J.A. Reuling begraven op 6 januari in Bosje 113, oud 91 jaar.
Mevrouw W. de Vries-Muller, begraven op 16 januari in Bovenhofje 1, oud 95 jaar.
De heer F.A. van Beveren, begraven op 3 februari in Bovenhofje 43, oud 85 jaar.
Mevrouw D. Wijhenke, begraven op 21 februari in Bovenhofje 7, oud 89 jaar.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Verlenging Grafrechten

Alle grafgerechtigden, van wie hun grafrecht in 2017 zou verlopen, hebben zich nu gemeld. Alles is verlengd op een graf na op Noord. Hier is afstand van gedaan maar zal blijven liggen om het monumentale pad in tact te houden.

Voor het boekjaar 2018 verlopen de volgende graven: Bosje 64, Bosje 22B, Bosje 35B, Bovenhofje 12/13, Nieuwe Kerkhof 15, Noord 6 en Noord 12, Zuid 84.

Conform het kerkhofreglement dient u zich een jaar voor het verstrijken van de datum zelf aan te melden bij de Stichting. Wij verzoeken u dan ook dit nu te gaan doen. Het vermelden van de verlopen grafrechten doen wij al jaren in de nieuwsbrief om u te helpen. Dit kost weer veel tijd en werk. De verantwoordelijkheid berust echter bij de grafgerechtigden.

Schenkingen

In ons archief troffen wij een koraalboek aan betreffende Psalmen en Gezangen door J. Brandt & Zn. te Amsterdam. Voorin stond dat het behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk te Schermerhorn. Wij hebben dit aan mevrouw K. Kampf in Schermerhorn overhandigd. Het boek zal in een vitrine overzicht worden tentoongesteld.

Financiën

Op onze aanvraag voor de nieuwe subsidieregeling instandhouding Monumenten (S.I.M.) is op 29 augustus 2017 een subsidiebesluit gekomen om de kerk en consistorie een subsidie bedrag te verlenen van € 25.899,00. Dit bedrag is voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Per jaar betekent dit ong. € 4.000,00. Dit bedrag is natuurlijk niet toereikend voor het onderhoud aan de kerk en consistorie. Daarnaast hebben wij ook nog de kosters- en doodgraverswoningen waar wij geen subsidie voor krijgen, terwijl dit wel Rijksmonumenten zijn. De bezuinigingen worden dus niet teruggedraaid uit het verleden.

Gemiddeld kost het complex Petruskerk alleen al 365 x € 185,00 per dag = € 65.700,00 per jaar aan onderhoud en verzekering. Dan hebben wij het nog niet gehad over de elektra, gas en water.

Wij kunnen daarom niet zonder uw bijdrage!

Monumentendag / Reüniedag

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018

Het thema dit jaar is: In Europa

Op de zondag wordt natuurlijk onze jaarlijkse reünie voor (oud) Sloterdijkers gehouden.

Wie heeft er een idee om deze dag (dagen) verder een invulling te geven? Om iets te organiseren heb je ruim de tijd nodig, dus mocht u een voorstel hebben, laat het ons z.s.m. weten. Wij kunnen dan ook communiceren met Monumentenzorg voor meer publiciteit. Wij hopen dat het dan weer net zo'n succes wordt als het dit jaar was.

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk